Przejdź do treści

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
1 dotyczy: utrzymania drożności przepustów, korytek odwadniających oraz studzienek zapytanie Urszula Katarzyna Piechota 2024-06-19 2024-07-02
2 dot. czyszczenia koryta rzeki zapytanie Urszula Katarzyna Piechota 2024-06-19 2024-07-02
3 dot. wykonywania usług koszenia poboczy i przydrożnych rowów zapytanie Urszula Katarzyna Piechota 2024-06-19 2024-07-02
4 dotyczy: ustawy o ochronie zwierząt zapytanie Urszula Katarzyna Piechota 2024-06-19 2024-07-02