Przejdź do treści

Prawo lokalne

Lp Tytuł dokumentu Data dodania Typ
1 Druk Nr 023 - projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siekierczyn na 2024 rok (PDF, 2.73Mb)
IV sesja Rady Gminy Siekierczyn
2024-07-15 projekt uchwały
2 Druk Nr 022 - projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siekierczyn (PDF, 1.28Mb)
IV sesja Rady Gminy Siekierczyn
2024-07-15 projekt uchwały
3 Druk Nr 026 - projekt uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do ceny odprowadzanych ścieków na terenie Gminy Siekierczyn (PDF, 97.76Kb)
IV sesja Rady Gminy Siekierczyn
2024-07-15 projekt uchwały
4 Druk Nr 026 - projekt uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do ceny odprowadzanych ścieków na terenie Gminy Siekierczyn (PDF, 97.76Kb)
Posiedzenie komisji
2024-07-15 projekt uchwały
5 Druk Nr 018 - projekt uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Siekierczyn za rok 2023 + załącznik (PDF, 9.18Mb)
IV sesja Rady Gminy Siekierczyn
2024-07-11 projekt uchwały
6 Druk Nr 018 - (sama uchwała - podpisana) (PDF, 84.17Kb)
IV sesja Rady Gminy Siekierczyn
2024-07-11 projekt uchwały
7 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siekierczynie za 2023 rok (PDF, 1,020.08Kb)
IV sesja Rady Gminy Siekierczyn
2024-07-11 sprawozdanie
8 Protokół Nr III sesji nadzwyczajnej z dnia 07..06.2024 r. (PDF, 145.80Kb)
IV sesja Rady Gminy Siekierczyn
2024-07-11 projekt protokołu
9 Protokół Nr II z sesji Rady Gminy Siekierczyn z dnia 21 maja 2024 r. (PDF, 163.85Kb)
IV sesja Rady Gminy Siekierczyn
2024-07-11 projekt protokołu
10 Druk Nr 019 - projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 5 wyodrębnionych obszarów położonych w obrębach Rudzica i Siekierczyn, w Gm S-n (PDF, 2.92Mb)
IV sesja Rady Gminy Siekierczyn
2024-07-11 projekt uchwały
11 Druk Nr 020 - projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Lubańskiego (PDF, 60.13Kb)
IV sesja Rady Gminy Siekierczyn
2024-07-11 projekt uchwały
12 Druk Nr 021 - projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie neleżności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,... (PDF, 534.99Kb)
IV sesja Rady Gminy Siekierczyn
2024-07-11 projekt uchwały
13 Druk Nr 019 - projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 5 wyodrębnionych obszarów położonych w obrębach Rudzica i Siekierczyn, w Gm S-n (PDF, 2.92Mb)
Posiedzenie komisji
2024-07-11 projekt uchwały
14 Druk Nr 020 - projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Lubańskiego (PDF, 60.13Kb)
Posiedzenie komisji
2024-07-11 projekt uchwały
15 Druk Nr 021 - projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie neleżności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,... (PDF, 534.99Kb)
Posiedzenie komisji
2024-07-11 projekt uchwały
16 Protokół Nr 1 z dn. 18.06.2024 r. - Komisja Finansowo-Gospodarcza (PDF, 102.47Kb)
Posiedzenie komisji
2024-07-11 projekt protokołu
17 Protokół Nr 1 z dnia 18.06.2024 r. - Komisja Społeczna (PDF, 101.32Kb)
Posiedzenie komisji
2024-07-11 projekt protokołu
18 Druk Nr 018 - projekt uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Siekierczyn za rok 2023 + załącznik (PDF, 9.18Mb)
Posiedzenie komisji
2024-07-11 projekt uchwały
19 Druk Nr 018 - (sama uchwała - podpisana) (PDF, 84.17Kb)
Posiedzenie komisji
2024-07-11 projekt uchwały
20 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siekierczynie za 2023 rok (PDF, 1,020.08Kb)
Posiedzenie komisji
2024-07-11 sprawozdanie
21 Autopoprawka do projektu uchwały zawartej w druku Nr 017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Siekierczyn na rok 2024 (PDF, 42.44Kb)
III sesja Rady Gminy Siekierczyn - sesja nadzwyczajna
2024-06-07 informacja
22 Autopoprawka do projektu uchwały zawartej w druku nr 016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siekierczyn (PDF, 614.43Kb)
III sesja Rady Gminy Siekierczyn - sesja nadzwyczajna
2024-06-07 informacja
23 Druk Nr 017 - projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siekierczyn na 2024 rok (PDF, 1.45Mb)
III sesja Rady Gminy Siekierczyn - sesja nadzwyczajna
2024-06-04 projekt uchwały
24 Druk Nr 016 - projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siekierczyn (PDF, 716.68Kb)
III sesja Rady Gminy Siekierczyn - sesja nadzwyczajna
2024-06-04 projekt uchwały
25 Informacja Wójta Gminy Siekierczyn o pracy między sesjami (maj 2024) (PDF, 1.20Mb)
II sesja Rady Gminy Siekierczyn
2024-05-21 informacja
26 Protokół nr I _ (projekt) (PDF, 178.54Kb)
II sesja Rady Gminy Siekierczyn
2024-05-20 projekt protokołu
27 Druk Nr 012 - projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości ołaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Siekierczyn (PDF, 1.94Mb)
II sesja Rady Gminy Siekierczyn
2024-05-15 projekt uchwały
28 Druk Nr 011 - projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty (PDF, 428.82Kb)
II sesja Rady Gminy Siekierczyn
2024-05-15 projekt uchwały
29 Druk Nr 015 - projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Siekierczyn (PDF, 107.40Kb)
II sesja Rady Gminy Siekierczyn
2024-05-15 projekt uchwały
30 Druk Nr 014 - projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Siekierczyn na 2024 r. (PDF, 4.28Mb)
II sesja Rady Gminy Siekierczyn
2024-05-15 projekt uchwały
31 Druk Nr 013 - projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siekierczyn (PDF, 1.27Mb)
II sesja Rady Gminy Siekierczyn
2024-05-15 projekt uchwały
32 Druk Nr 010 - projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Siekierczyn na lata 2024-2028 (PDF, 615.11Kb)
II sesja Rady Gminy Siekierczyn
2024-05-15 projekt uchwały
33 Druk Nr 009 - projekt uchwały w srawie przystąpienia Gminy Siekierczyn do realizacji Programu M.R.i P.S.Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024 (PDF, 116.05Kb)
II sesja Rady Gminy Siekierczyn
2024-05-15 projekt uchwały
34 Druk Nr 008 - projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wyodrębnione obszary położone w obrębach Rudzica i Siekierczyn, w Gminie S-n (PDF, 2.58Mb)
II sesja Rady Gminy Siekierczyn
2024-05-15 projekt uchwały
35 Druk Nr 007 - projekt uchwały w sprawie uvhwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Siekierczyn obejmującej obszar Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza (PDF, 690.22Kb)
II sesja Rady Gminy Siekierczyn
2024-05-15 projekt uchwały
36 Druk Nr 006 - projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Społecznej (PDF, 75.28Kb)
II sesja Rady Gminy Siekierczyn
2024-05-15 projekt uchwały
37 Druk Nr 005 - projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Finansowo-Gospodarczej (PDF, 98.07Kb)
II sesja Rady Gminy Siekierczyn
2024-05-15 projekt uchwały
38 Druk Nr 004 - projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (PDF, 62.89Kb)
II sesja Rady Gminy Siekierczyn
2024-05-15 projekt uchwały
39 Druk Nr 003 - projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej (PDF, 56.40Kb)
II sesja Rady Gminy Siekierczyn
2024-05-15 projekt uchwały