Przejdź do treści

Urszula Katarzyna Piechota

Zdjęcie: Urszula Katarzyna Piechota
Zdjęcie: Urszula Katarzyna Piechota

Radna

Status
powołany dnia: 06-05-2024
Okręg
12, zdobyte głosy: 115
Kontakt upiechota@siekierczyn.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Rewizyjna stała 2024-05-21
2 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała 2024-05-21

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
1 dotyczy: utrzymania drożności przepustów, korytek odwadniających oraz studzienek zapytanie 2024-06-19 2024-07-02
2 dot. czyszczenia koryta rzeki zapytanie 2024-06-19 2024-07-02
3 dot. wykonywania usług koszenia poboczy i przydrożnych rowów zapytanie 2024-06-19 2024-07-02
4 dotyczy: ustawy o ochronie zwierząt zapytanie 2024-06-19 2024-07-02

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-06-07 16:44:41 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siekierczyn - druk nr 016 III sesja Rady Gminy Siekierczyn - sesja nadzwyczajna wstrzymujący się
2024-06-07 16:55:33 w sprawie zmian budżetu Gminy Siekierczyn na rok 2024 - druk nr 017 III sesja Rady Gminy Siekierczyn - sesja nadzwyczajna wstrzymujący się
2024-06-07 16:43:48 w prawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały zawartej w druku Nr 016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w Gminie Siekierczyn III sesja Rady Gminy Siekierczyn - sesja nadzwyczajna za
2024-06-07 16:54:57 w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały zawartej w druku Nr 017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Siekierczyn na 2024 r. III sesja Rady Gminy Siekierczyn - sesja nadzwyczajna za